OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Od 50 lat dbamy o bezpieczną jazdę!

Zobacz jak pracujemy

Ogłoszenie

„Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.).

Zarząd Spółki: SW POLMOZBYT Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081485, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030.j.t.), że w dniu 15 marca 2018 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek SW POLMOZBYT Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy i CMP Holding Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o następującej treści:

(załącznik)

Plan Połączenia wraz załącznikami został udostępniony również do przeglądania w siedzibie Spółki Przejmującej CMP Holding Sp. z o.o. ul. Karkonoska 45 we Wrocławiu.”

Doświaczenie

Spółka powstała w roku 1996 po przekształceniu i sprywatyzowaniu Przedsiebiorstwa Państwowego Polmozbyt we Wrocławiu. Nasza firma działa przy ulicy Bystrzyckiej 12 od roku 1974.

Nasza firma

Galeria zdjęć.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ROBIMY BADANIA POJAZDÓW

A

motocykle i motorowery

B

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

C i CC-B

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

D

autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

T

ciągniki rolnicze

E

przyczepy przeznaczone do łączenia z innymi pojazdami silnikowymi

Dlaczego my?

Wybierz, stacje diagnostyczną która zapracowała na zaufanie klientów.

Bardzo duże doświadczenie

Prowadziny działalność od 1965 roku (50 lat nieprzerwanej pracy)

Wyposażenie

Posiadamy bardzo dobre profesjonalne wyposażenie dla stacji kontroli pojazdów

Satysfakcja i zadowolenie

Z naszych usług korzystają stałi kilenci, którzy nieprzerwanie przyjeżdżają do nas od 50 lat

Doświadczeni diagności

Podnosimy w sposob ciagły kwalifikacje naszych pracowników poprzez szkolenia

Klientów miesięcznie
Badań pojazdów
Godziny naszej pracy

Zadowoleni klienci

Nasze rekomendacje

Xxxxxxx Yyyyyyyyyyyyyy

XYZ Inc.

“opis zadowolonego klienta .”

Xxxxxxx Yyyyyyyyyyyyyy

XYZ Inc.

“opis zadowolonego klienta .”

Xxxxxxx Yyyyyyyyyyyyyy

XYZ Inc.

“opis zadowolonego klienta .”

Xxxxxxx Yyyyyyyyyyyyyy

XYZ Inc.

“opis zadowolonego klienta .”

Xxxxxxx Yyyyyyyyyyyyyy

XYZ Inc.

“opis zadowolonego klienta .”

Xxxxxxx Yyyyyyyyyyyyyy

XYZ Inc.

“opis zadowolonego klienta .”